Lärande utan gränser


Kunskap . Andlighet . Tradition


Välkommen till Islamakademin

Profeten Muhammad ﷺ sade: ”Sannerligen erhålls kunskap genom lärande”. Sann kunskap och djup förståelse om islam kan inte erhållas endast från böcker eller slumpmässigt utvalt material på Internet. Sann kunskap erhålls genom systematiskt och strukturerat lärande. Därför erbjuder vi på Islamakademin kurser och utbildningar som är rotade i den muslimska kunskapstraditionen och tillgängliga i nutid.


LÄS MER
kunskap

Kunskap är grunden för tro och handling. Kunskap är ljus och leder till upplysning och visdom.


andlighet

Människans själ och hjärta värnas och närs genom en praktisk och balanserad andlighet sprungen ur gudomlig vägledning.


tradition

Den sunnitiska traditionen binder oss samman med de största auktoriteterna inom de olika vetenskapernas erkända skolor.Våra Utbildningar

klicka på någon av rutorna för att se de olika program och studiecirklar som vi erbjuder inom varje kategoriVeckoschema

På grund av rådande restriktioner är samtliga aktiviteter inställda tills vidare.

Kl. 13:15 – Salat al-Jumuah – Fredagsbön

Kl. 19:00 – Kvällsföreläsning: Andlighet – Imam al-Haddads bok “Råd på den andliga vägen”


Våra föreläsningar


Våra sponsorer