Lärande utan gränser


Kunskap . Andlighet . Tradition


Välkommen till Islamakademin

Profeten Muhammad ﷺ sade: ”Sannerligen erhålls kunskap genom lärande”. Sann kunskap och djup förståelse om islam kan inte erhållas endast från böcker eller slumpmässigt utvalt material på Internet. Sann kunskap erhålls genom systematiskt och strukturerat lärande. Därför erbjuder vi på Islamakademin kurser och utbildningar som är rotade i den muslimska kunskapstraditionen och tillgängliga i nutid.


LÄS MER
kunskap

Kunskap är grunden för tro och handling. Kunskap är ljus och leder till upplysning och visdom.


andlighet

Människans själ och hjärta värnas och närs genom en praktisk och balanserad andlighet sprungen ur gudomlig vägledning.


tradition

Den sunnitiska traditionen binder oss samman med de största auktoriteterna inom de olika vetenskapernas erkända skolor.Våra Utbildningar

klicka på någon av rutorna för att se de olika program och studiecirklar som vi erbjuder inom varje kategoriVeckoschema

OBS!

Utsatta tider kan komma att förändras i enlighet med årets bönetider.
Samt att vi även har Ramadan-uppehåll för samtliga aktiviteter förutom Barnakademin.

Gå med i vår WhatsApp-Community för att följa information och för att kunna ställa frågor och liknande. 

Efter maghrib: Sîrah (Den profetiska biografin) på arabiska för systrar
Lärare: Ustâdha Sâjidah

19:30: Marâqil Falâh (Fördjupad Hanafi-fiqh)
Lärare: Shaykh Salahuddin Barakat

 

16:00: ‘Aqîdah at-Tahawiyyah (Troslära)
Lärare: Shaykh Salahuddin Barakat

18:00: Riyâd as-Sâlihîn på arabiska för systrar (Hadith)
Lärare: Ustâdha Ghinâ

19:30: al-Waraqât på arabiska (usûl fiqh, rättsmetodik)
Lärare: Shaykh Salahuddin Barakat

18:30: Gemensam recitation av surah al-kahf

19:30: al-Muqaddimah al-Hadramiyyah (fördjupad shâfi’î-fiqh)
Lärare: Shaykh Salahuddin Barakat

12:30: Fredagspredikan och fredagsbön

19:00: Fredagsföreläsning med islamisk andlighet som tema
Lärare: Shaykh Salahuddin Barakat

10:00-14:00: Barnakademin

18:30: Lördagspåminnelser (Råd på den andliga vägen)
Lärare: Omar Pärlälv

10:30-15:30: Ungdomsakademin

12:00-14:00: Barnakademin

18:00-20:00: Nyakademin för systrar (Varannan vecka, jämna veckor)
Lärare: Ustadha Sâjidah

18:30: al-Iqtisâd fi al-I’tiqâd (‘ilm al-kalâm)
Lärare: Shaykh Salahuddin Barakat

 


Våra föreläsningar


Våra sponsorer