FIQH01: Renandet och bönen

Denna kurs är gratis
FIQH01: Renandet och bönen

Kursdetaljer

Anmäl dig nedan!

FREE

Kursbeskrivning

Vi kommer att studera reglerna kring renandet (wudhu, ghusl och tayammum) och bönen. För att utföra bönen på ett korrekt sätt så är det en förutsättning att ha kunskap om hur man går tillväga. Bönen är en oerhört viktig del av våra liv. Det är ett medel för förlåtelse och närmande till Gud. Under denna kurs kommer du lära dig de rättsliga aspekterna av renlighet och bönen samt hur du ska göra för att be en bön med koncentration och närvaro.

Kursen är unik ur det avseende att vi kommer erbjuda våra studenter att studera utifrån de tre största skolorna inom ahl al-Sunnah wal'-Jama'a. Lärarna kommer utgå ifrån klassiska texter som skrivits av stora imamer. Det finns de som redan följer en skola och de som inte vet vad det innebär att följa en skola. Dessa frågor kommer tas upp under första lektionen, onsdagen den 6:e februari. 

Vem bör delta i denna kurs?
Kursen är riktad till de som tidigare inte studerat bönen och renandet (wudhu, ghusl och tayammum) tidigare. Det är även en bra möjlighet för den som tidigare studerat men som behöver repetera sina tidigare kunskaper.

Frågor som tas upp
Hur utför man tvagningen? När måste man tvaga sig? När anses vattnet vara orent? Vilka villkor finns inför bönen? Vad är obligatoriskt att göra i bönen? Vad är rekommenderat i bönen? Vilka böner är obligatoriska och vilka är sunnah? ... och mycket mer!

Kursstart
Kursen startar den onsdagen den 6:e februari kl. 18:00 - 20:00

Plats
Islamakademin, Fosievägen 31, Malmö.
Online via lärandeplattformen WizIQ.
Andra detaljer förmedlas via e-post efter registrering.

Kurslitteratur
Kursmaterial tillhandahålls av Islamakademin.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kursavgift
Denna kurs är kostnadsfri.

Lärarna och skolan som de kommer lära ut:
● Shaykh Salahuddin Barakat - Hanafiskolan.
● Ustadh Abdulqadir Nilsson - Shafi'iskolan.
● Ustadh dr. Tobias Andersson - Malikiskolan.

Introduktion till fiqh-studier Hanafiskolan Shafi'iskolan Malikiskolan

Fler kurser med läraren