FIQH01: Renandet och bönen

kr300
FIQH01: Renandet och bönen

Kursdetaljer

Anmäl dig nedan!

300kr

Kursbeskrivning

Vi kommer att studera reglerna kring renandet (wudhu, ghusl och tayammum) och bönen. För att utföra bönen på ett korrekt sätt så är det en förutsättning att ha kunskap om hur man går tillväga. Bönen är en oerhört viktig del av våra liv. Det är ett medel för förlåtelse och närmande till Gud. Under denna kurs kommer du lära dig de rättsliga aspekterna av renlighet och bönen samt hur du ska göra för att be en bön med koncentration och närvaro.

Rättsläran kommer att utgå från Hanafiskolan inom Ahl al-Sunnah wal'-Jama'a. 

Vem bör delta i denna kurs?
Kursen är riktad till de som tidigare inte studerat bönen och renandet (wudhu, ghusl och tayammum) tidigare. Det är även en bra möjlighet för den som tidigare studerat men som behöver repetera sina tidigare kunskaper.

Frågor som tas upp
Hur utför man tvagningen? När måste man tvaga sig? När anses vattnet vara orent? Vilka villkor finns inför bönen? Vad är obligatoriskt att göra i bönen? Vad är rekommenderat i bönen? Vilka böner är obligatoriska och vilka är sunnah? ... och mycket mer!

Kursschema

Fredag 14 Februari kl. 18:00 - 20:00

Lördag 15 Februari  kl 08:00 - 18:00

Söndag 16 Februari kl 08:00 - 18:00

Plats
Ibn Rushds lokaler vid  Malmö.
Online via lärandeplattformen WizIQ.
Andra detaljer förmedlas via e-post efter registrering.

Kurslitteratur
Kursmaterial tillhandahålls av Islamakademin.

Boken som studeras är Marâqi al-Sa'âdât av imam al-Shurunbulâli.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs. Denna kurs är en del av Islamakademins teologiska basår.

Kursavgift
Avgiften på plats i Malmlö: 300kr (inkl. lunch, fika och studiematerial).

Avgift för distans: 200kr (Studiematerial kommer att ges i form av pdf)

Lärarna och rättskolan som de kommer lära ut:

Shaykh Salahuddin Barakat

 
Kursen har inga sektioner.