ISL01: Introduktion till Islam

kr300
ISL01: Introduktion till Islam

Kursdetaljer

Kursavgift

300kr

Kursbeskrivning

I denna kursen kommer vi att djupgående studera den kända Gabriel-hadithen som ger en god överblick av religionen och dess dimensioner. Viktiga begrepp som Din, Islam, Iman, Ihsan, Adab, Taklif osv. kommer att definieras och utförligt redogöras för. Efter varje kurstillfälle kommer det finnas möjlighet för frågor och svar.

Vem bör delta i denna kurs?
Kursen är utformad för nya kunskapssökare, men är givande för alla som känner att de behöver en tydlig och strukturerad bild av religionen och dess viktigaste begrepp och beståndsdelar. Denna kurs är även viktig för den som är engagerad i da’wa då det är mycket viktigt att den som förmedlar religionen faktiskt har bra förståelse för dess struktur och betydelse.

Frågor som tas upp
Vad är religion (din)? Varför behöver vi religion idag? Var kommer religion från? Vad skiljer Islam från andra religioner? Vilka dimensioner består Islam av och varför? Är Islam mot frihet? Vikten av tawhid i vår tid. Är tawhid bara tro? Varför har Islam en helig lag? Varför ska jag praktisera? Vad är syftet med de olika tillbedjansformer som finns i Islam (bön, fasta m.m.)? Vad är meningen med livet? Varför finns ondska? … och mycket mer!!!

Kursstart och längd
Kursen startar tisdagen den 18:e September kl. 18:00-20:30.
Kursen består av 5 moment och kommer hållas tisdagar kl. 18:00-20:30.

Content

Plats
Islamakademin, Fosievägen 31, Malmö.

Online via lärandeplattformen WizIQ.

Andra detaljer förmedlas via e-post efter registrering.

Kurslitteratur: Kursmaterial tillhandahålls av Islamakademin

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs

Kursavgift: 300kr

Kvinnor med ekonomiska begränsningar kan söka Fatimah-stipendiet (som subventionerar hela avgiften).

 

 


Fler kurser med läraren