TRO01 – Den muslimska trosläran

No access plans exist.
TRO01 - Den muslimska trosläran

Kursdetaljer

Kursbeskrivning

Kursen i troslära ['aqîdah] utgör det första momentet i Islamakademins teologiska basår. I denna kurs kommer vi att studera den klassiska troslärotexten "Den klara upplysningen" författad av ibn Juzayy al-Kalbi.

Om ämnet

Trosläran, även kallat för religionens grunder, utgör troligtvis det viktigaste ämnet bland de muslimska vetenskaperna. I detta ämne studeras den muslimska trosläran som utgör grunden för hela religionen och den världsbild som förmedlas däri. 

Om verket

Boken sammanfattar de viktigaste delarna av den muslimska trosläran på ett pedagogiskt sätt och med främsta utgångspunkt i Koranen. I Den klara upplysningen om grunderna för islams trossatser går Ibn Juzayy (d. 741/1340) igenom islams grundläggande trossatser i tre delar: den första delen om Gud; den andra delen om profeterna, änglarna och följeslagarna; den tredje delen om livet efter detta, inklusive domedagen, paradiset och helvetet.

Verket utmärks dels av att Ibn Juzayy undviker kontroversiella sakfrågor varom det råder meningsskiljaktigheter mellan olika muslimska grupperingar och dels av att han nästintill uteslutande baserar sina utläggningar på koranverser. Dess lättförståeliga språk, välavvägda struktur och fokus på grundläggande trossatser från Koranen gör verket särskilt lämpligt som en introduktion till islamisk teologi.

Kursstart och längd
Kursen hålls fredagen den 14:e Feb kl. 18:00-20:00 samt Lördagen 15 Feb och Söndagen 16 Feb kl. 09.00-19.00.

Plats
Ibn Rushd Studieförbund i Malmö

Andra detaljer förmedlas via e-post efter registrering.

Kurslitteratur

Boken "Den klara upplysningen" kommer att kunna köpas på plats i Malmö eller online via Adlibris.

Översättarens förord till boken: Norboda_förord_Den klara upplysningen (pdf)

Förkunskaper

Inga krav

Kursavgift

300kr på plats (inkluderar mat/fika) el. 200kr för distans

Registrering sker via

https://donorbox.org/teologiprogrammet-ar-1-1 

Kursen har inga sektioner.

Fler kurser med läraren