TRO02: Den sunnitiska trosläran – al-Tahâwi

kr500
TRO02: Den sunnitiska trosläran - al-Tahâwi

Kursdetaljer

Kursavgift

500kr

Kursbeskrivning

Kursen är en del av den andra nivån av troslärostudier på Islamakademin. I denna kurs kommer vi att studera den klassiska troslärotexten "Den sunnitiska trosuppfattningen" av den tidiga och allmänt erkända imamen Abu Ja'far al-Tahâwi. Denna text skrevs för mer än tusen år sedan utgör en av de tidigaste och allmänt erkända sunnitiska troslärotexterna.  Vi kommer utöver att studera den sunnitiska trosuppfattningen få en inblick i klassiska teologiska texter och deras utformning. 

Vem bör delta i denna kurs?
Kursen är utformad för de som har studerat kursen "Introduktion till trosläran (TRO01)"

Kursstart och längd
Kursen startar onsdagen den 19:e September kl. 18:00-20:30.
Kursen består av 8 moment och kommer hållas onsdagar kl. 18:00-20:30.

Plats
Islamakademin, Fosievägen 31, Malmö.

Online via lärandeplattformen WizIQ.

Andra detaljer förmedlas via e-post efter registrering.

Kurslitteratur: Kursmaterial tillhandahålls av Islamakademin

Förkunskaper: ISL01 + TRO01

Kursavgift: 500kr

Kvinnor med ekonomiska begränsningar kan söka Fatimah-stipendiet (som subventionerar hela avgiften).


Fler kurser med läraren